Copyright

De patronen van het "Randje per Week" zijn weliswaar gratis, maar zijn en blijven eigendom van Simone de Jong van Atelier Soed Idee en Annelies van den Bergh! Je mag ze voor EIGEN GEBRUIK downloaden en printen, maar NIEMAND mag ze elders publiceren, kopiƫren of delen op Facebook, Pinterest etc.!!!
The charts of "Randje per Week" ar free, but are still Copyright protected and owned by Simone de Jong of Atelier Soed Idee and Annelies van den Bergh! You can download and print them for your OWN USE, but NOBODY is allowed to publish, copy or share them to Facebook, Pinterest etc.!!!
Om de patronen op te slaan: klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten, klik vervolgens met de rechtermuisknop en sla de afbeelding op op je computer. Print het patroon vervolgens vanaf je computer. Ieder patroon begint steeds met een enkele rij kruisjes, wat de laatste rij is van vorige week (deze dus niet borduren).
Op het blog van Annelies vind je iedere week de achtergrondinformatie en het originele schoollapje, waar de randjes vanaf komen.
To save the charts: click with your left mousebutton to enlarge the picture, then click right mousebutton and save picture on your computer. Print the chart from your computer. Each chart starts with a single row of stitches, which is the last row of last week (you don't stitch these).
At Annelies' blog you'll find each week the background information and the original School Sampler, where the Randjes come from.

zondag 31 december 2017

Vakje per Week 2017Eigenlijk waren Annelies en ik van plan om te stoppen na 3 jaar Randje per Week... Maar in de loop van 2016 begon er toch weer iets te borrelen en besloten we om toch weer een jaar borduurplezier voor jullie te verzorgen!
Inspiratie vormde de "Mama" lap van Marlies Molman die regelmatig voorbij kwam op de Randje per Week Facebook groep. Marlies heeft zelf een lap samengesteld bestaande uit allemaal rechthoekige vakjes die gevuld zijn met diverse motiefjes etcetera. Dit bracht ons op het idee om wederom de verzameling schoollapjes van Annelies in te duiken en kleine motiefjes, patroontjes en "stopwerk" (doorrijgwerk) te verzamelen, die in een vakje passen.

We zijn uiteindelijk tot een totaal van 48 vakjes gekomen, vanwege de vele mogelijkheden die dit aantal biedt. 48 is namelijk deelbaar door 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. Hierdoor kun je op vele verschillende manieren een lap samenstellen!
Ieder vakje is 29 kruisjes breed en 49 kruisjes hoog. Wij hebben een geheel samen gesteld van 8 vakjes naast elkaar en 6 rijen vakjes onder elkaar. Het geheel wordt omlijst door een mooie rand en wordt dan 283 kruisjes breed en 339 kruisjes hoog.


Afmeting 283W x 339H kruisjes
28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 51 x 62 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 45 x 54 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40 x 48 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36 x 43 cm

Het patroon wordt in twee kleuren geborduurd, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt. Ook kun je de indeling van de vakjes naar eigen inzicht aanpassen of zelf vakjes toevoegen. Annelies gaat bijvoorbeeld 3 vakjes naast elkaar borduren op een linnenband van 20 cm breed.
Het patroon wordt in 48 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar weer een prachtig borduurwerk hebt.
Het eerste deel wordt op zaterdag 14 januari 2017 gepubliceerd (hebben wij dit jaar ook eens Kerstvakantie!). Daarna verschijnt er iedere week een nieuw vakje op het blog.

Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:
Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Naturel 12,6 draads), afmeting: 70 x 100 cm. Dit is ruim, maar dan heb je ook nog ruimte over voor eigen inbreng.
Garen: 12 strengen van een hoofdkleur en 3 strengen van een tweede kleur DMC (bijvoorbeeld DMC 815 en 930).

Als je net als Annelies op borduurband gaat werken, heb je 2 meter band van 20 cm breed nodig.

Een naam was dit jaar niet moeilijk te verzinnen. We borduren heel 2017 aan een "Vakje per Week". De naam van het blog en de Facebookgroep blijft echter ongewijzigd "Randje per Week".

We wensen jullie ook in 2017 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.Actually Annelies and I would stop after 3 years of Randje per Week... But during 2016 something started itching again and we decided to do another year of Stitching pleasure!
We were inspired by the "Mama" sampler of Marlies Molman, which she showed a few times on the Randje Per Week Facebook group. Marlies assembled this piece with rectangles filled with all kind of motifs. This brought us to the idea to once again dive in Annelies' collection of School samplers and collect small motifs, patterns and darning patterns, that will fit into a rectangle.

At long last we came to a total of 48 boxes, because of the large amount of possibilities with this number. 48 can be divided into 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. This way you can assemble a Sampler in many ways!

Each rectangle is 29 crosses wide and 49 crosses high. We assembled a piece with 8 boxes next to each other and 6 rows. The whole piece is framed by a nice border and the total will be 283 crosses wide and 339 crosses high.


Size 283W x 339H crosses.
28 count: 51 x 62 cm
32 count: 45 x 54 cm
36 count: 40 x 48 cm
40 count: 36 x 43 cm

The design is stitched in two colors, but of course you can give it your own twist and stitch it in each color combination you would like. You can also change the way the boxes are arranged to your own likings or add extra boxes. Annelies for example will stitch 3 rectangles next to each other on a 20 cm wide linen banding.
The pattern will be published in 48 parts on http://randjeperweek.blogspot.nl. Each week you can download a part, so you'll have a complete piece at the end of 2017.
The first part will be published on Saturday 14 January 2017 (so we can celebrate the Holidays also, this year!). From there on each week a new rectangle will be published on the blog.

If you're going to make the Sampler the way we designed it you'll need:
Cross stitch fabric (for exampler Zweigart Belfast linen Natural 32 count), 70 x 100 cm. This is ample, but it gives you enough space to make your own twist.
Floss: 12 skeins of the main color and 3 skeins of a second color (for example DMC 815 and 930).

When you - like Annelies - are going to stitch on a banding, you'll need 2 meters of 20 cm wide.

It wasn't hard to think of a name this year. In 2017 we're stitching a "Vakje per Week". The name of the blog and Facebook group will remain "Randje per Week" though.Enjoy stitching the 2017 project!

Creative greetings,

Annelies and Simone.

zaterdag 22 april 2017

Vakje per Week 2017, deel 15

Niet symmetrisch / Not Symmetrical

Symmetrisch / Symmetrical
Deze week gaan we weer een Vakje doorrijgen! Op het originele lapje (te zien bij Annelies) zit er een "onregelmatigheid" in het patroontje, wat wij zo hebben overgenomen.

This week we have another Darning Vakje! At the original Sampler (on Annelies' blog) there's a bit of  "irregularity" in the pattern, what we have taken over.
Foto's:  Annelies van den Bergh ©

Maar toen ik afgelopen week het vakje borduurde was ik dat allang weer vergeten en dacht: "Er zit een fout in het patroon!" Dus mijn vakje is aan de onderkant, zoals het "hoort" en daarna ben ik het gaan corrigeren...

But when I was stitching it last week, I already forgot it and thought: "There's a mistake in the chart!" So my Vakje is "correct" at the bottom and after that I started to correct it.
Foto: Atelier Soed Idee ©
Annelies en ik hebben besloten om beide patroontjes beschikbaar te stellen, zodaat jullie kunnen kiezen.

Annelies and I decided to give you both charts, so you can choose what you like best.


zaterdag 15 april 2017

Vakje per Week 2017, deel 14

Deze week een koninklijk Vakje!

This week a royal Vakje!

Foto's: Annelies van den Bergh ©


Sorry, ik ben nog steeds niet "bij", dus nog even alleen de blauwe variant als voorbeeld.

Sorry, I still didn't catch up, so also this week only the blue example.

zaterdag 8 april 2017

Vakje per Week 2017, deel 13

Deze week een leuk motiefje in rood en blauw. Ik ben benieuwd wat jullie er weer van maken.

This week a fun little motif in red and blue. I'm curious to see what you make of it.

Foto's: Annelies van den Bergh ©
Jullie moeten het even met alleen de blauwe variant doen. Ik loop achter! Volgende week ga ik een inhaalslag maken.

You only get pics of the blue version this week. I'm behind! Next week I'll try to catch up again.

maandag 3 april 2017

Randjes 2014, 2015 en 2016

Helaas, de patroontjes van voorgaande jaren zijn niet meer te downloaden!
Wel kun je ze in boekvorm bestellen bij Atelier Soed Idee.

Sorry, the patterns of previous years can't be downloaded anymore!
However you can buy them as a booklet at Atelier Soed Idee.


Nog maar enkele exemplaren beschikbaar!
Only a few booklets available!zaterdag 1 april 2017

Vakje per Week 2017, deel 12

Dit motief zat ook al in de Randjes van 2014. Maar als Vakje is hij toch weer heel anders!

This motif was already in the Randjes of 2014. But it looks a lot different in a Vakje!

Foto's: Atelier Soed Idee ©

Bij Annelies op het blog kun je het merklapje bekijken waar dit motief vanaf komt.

You can see the sampler where this motif is from, at Annelies' blog.

Foto's: Annelies van den Bergh ©zaterdag 25 maart 2017

Vakje per Week 2017, deel 11

Ik ben trots op jullie! Zoveel mensen hebben zich toch gewaagd aan het doorrijgen. Of anders er een leuk alternatief voor verzonnen. De Vakjes-lappen worden nu al helemaal "eigen". Deze vogeltjes kan iedereen weer borduren (maar hoeft niet natuurlijk ;) ).

I'm proud of you! So many people tried the darning technique. Or made up a good alternative.
The "Vakjes" projects are getting their own identities already.
This weeks birds can be stitched by anyone. (but you don't have to ofcourse).


Foto's: Atelier Soed Idee ©Foto's: Annelies van den Bergh ©


LET OP: binnenkort worden de patronen van 2016 van het blog verwijderd!!!
ATTENTION: soon the charts of 2016 will be deleted from the blog!!!

zaterdag 18 maart 2017

Vakje per Week 2017, deel 10


Het gaat gebeuren! Deze week gaan we "stoppen"  of "doorrijgen". Om te beginnen hebben we eenvoudig motief uitgekozen.

It's going to happen! This week we're doing some "darning" work. To start with we chose a simple motif.


Foto: Atelier Soed Idee ©

Je rijgt de steekjes in horizontale rijen. (3 draadjes op, 3 draadjes onder). Je borduurt met 2 draadjes (afhankelijk van je stof).

You stitch in horizontal rows. (3 threads up, 3 threads down). You stitch with 2 threads (depening of your fabric)


Foto: Atelier Soed Idee ©

Achterkant / Backside
Je hecht niet aan of af, maar laat een stukje draad hangen aan de achterkant.Bij ieder keerpunt laat je een klein lusje, zodat de draad niet onder de stofdraad verdwijnt.
Nan van der Storm heeft het "Grote Stoppenboek geschreven, waarin heel veel techniek wordt uitgelegd. (O.a. ook verkrijgbaar bij Soed Idee.)

You leave the thread end hanging loose at the backside. At each turning point you get a loop, so your thread doesn't slip under the fabric.


Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 11 maart 2017

Vakje per Week 2017, deel 9


Degenen die de Vakjes net als mij op een grote lap maken beginnen vandaag aan de tweede rij.
For those who also make the Vakjes as a large piece, starting the second row today.

Foto: Atelier Soed Idee ©
Op het band is inmiddels de derde rij vol.
On the banding the third row is finished.


Foto's: Annelies van den Bergh ©

zaterdag 4 maart 2017

Vakje per Week 2016, deel 8


Deze week een simpel vakje. Maar daardoor niet minder leuk! Ben benieuwd wat jullie er van gaan maken... Annelies en ik vinden het zo leuk om al jullie creativiteit te zien!

 This week a rather easy Vakje. But still fun to stitch! I'm curious to see what you're going to make of it.... Annelies and I enjoying all your creativity!

Foto: Annelies van den Bergh 

Foto: Atelier Soed Idee ©
En zo ziet het totaal er nu uit:
And this is what the total so far looks like: 

zaterdag 25 februari 2017

Vakje per Week 2016, deel 7


Deze week weer "gewoon" kruissteekjes!

This week "normal" cross stitches again!

Foto: Atelier Soed Idee ©
Foto's: Annelies van den Bergh ©


zaterdag 18 februari 2017

Vakje per Week 2017, deel 6

Bijschrift toevoegen
Deze week weer een heel ander vakje! Het is (nog) geen doorrijgwerk, maar het zijn satijnsteken die afwisselend horizontaal en verticaal geborduurd worden.

This week a completely different Vakje! It's not darningwork (yet), but these are satin stitches that are stitched both horizontal and vertical.Foto: Atelier Soed Idee ©
Dit vakje is een echte "garenvreter". Wij hebben de satijnsteken met 2 draden geborduurd en dan verbruik je behoorlijk wat garen. Helaas gaat het ontwerpprogramma hier niet goed mee om en daardoor klopt de totale hoeveelheid garen niet, met het werkelijke verbruik (alhoewel we dit al ruim berekend hadden). Annelies heeft haar Vakjes inmiddels allemaal klaar en van de hoofdkleur heeft ze iets meer dan 11 strengen gebruikt (op 11 draads linnenband). Wij adviseren daarom om alvast een paar strengetjes van je hoofdkleur bij te kopen! Uiteraard is het ook nog afhankelijk van de gebruikte stof.

This square is a real "floss eater". We stitched the satin stitches with 2 threads and you'll use a lot of floss. Unfortunately the design program does not calculate this right (although we already calculated it with a wide margin). Annelies has finished all of her Vakjes and used a little more than 11 skeins of DMC ( on 28 ct linen band). So therefor we advise you to buy some extra skeins of floss. It also depends of your choice of fabric.


Foto: Annelies van den Bergh ©
LET OP: vanaf 1 april kun je niet meer de alfabetten van 2016 downloaden! Deze zullen verwijderd worden van het blog. Uiteraard blijven ze wel gewoon in boekvorm verkrijgbaar.

ATTENTION: from April 1 the alphabets of 2016, will no longer be available on the blog ! They will be removed. Of course you can still buy them as a booklet.